Istorija Iaido-a

Reč Iaidō se približno prevodi na engleski jezik kao “the way of mental presence and immediate reaction.” (način mentalnog prisustva i reakcija). U knjizi “Bugei Ryuha Daijiten” – (武芸流派大事典 ili “Enciklopedija škola borilačkih veština” katalog Koryu Bujutsu-starih škola i Gendai Budo-novih škola), objavljena 1963 god. od autora Watatani Kiyoshi i Yamada Tadashi, osnivanje i prodornost Iaidō-a kao i popularizacija ove veštine u ranom 16. veku pripisuje se Hayashizaki Jinsuke (Minamoto no) Shigenobu-u. Veština je danas široko rasprostranjena i poznata kao Iaidō. Medjutim, oko jednog veka pre njegovog rodjenja, dinamička veština Iaijutsu-a je razvijena od strane Iiezasa Ienao (c.1387–c.1488), osnivača Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū škole . Iaido ne treba mešati sa Kendo-om ili Kenjutsu-om.

Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū (天真正伝香取神道流) uključuje Iaijutsu u nastavni plan i program u 15. veku. Prve škole posvećene isključivo potezanju mača pojavile su se u toku kasnog 16. ili početkom 17. veka. Hayashizaki Jinsuke Minamoto no Shigenobu (林崎甚助重信) (1546–1621) se generalno pripisuje da je tvorac prve škole koja je posvećena potezanju mača. Malo se zna o njegovom životu, neki vodeći naučnici sumnjaju u njegovo postojanje kao stvarnoj istorijskoj ličnosti.

Dve najveće škole mačevanja (Iaidō) koje se praktikuju danas su Musō Shinden-ryū (夢想神伝流) i Musō Jikiden Eishin-ryū (無雙直傳英信流). Obe škole poreklo svog postojanja vode od Hayashizaki Jinsuke Shigenobu-a. Pre Nakayama Hakudo (1873?-1958) koji je iskovao reč Iaidō početkom 20. veka, razna druga imena, kao što su battō, battōjutsu, ili saya-no-uchi su bila u upotrebi. Iaidō je uobičajeni termin koji se odnosi na moderno samousavršavanje orijentisanog oblika koje podučava Japanska Kendo Federacija (AJKF- All Japan Kendo Federation), dok se termin Iaijutsu koristi među nekim starijim (koryū) borbenim tehnikama.