Muso Shinden Ryu

Osnivač onog što mi danas poznajemo kao Muso Shinden Ryu, je čovek po i menu Hojo Jinsuke Shigenobu, ili Hayashizaki Jinsuke Shigenobu. Njegov život prilično je neistražen, i mnoge priče vezane za njega su izmišljene. Ono što znamo je da je rođen u provinciji Sagami (Shoshu) sredinom 16. veka. Zabeleženo je da je kasnije živeo u provinciji Mutsu u severnom delu Japana. Nije precizno utvrđeno koliko je dobar bio kao mačevalac, ali je poznato da se interesovao i intenzivno studirao mačevanje u periodu od 1596-1601. Nakon  perioda izučavanja osmislio je seriju Iai tehnika koje je nazvao Batto-Jutsu. Njegov stil je vremenom postao poznat i pod različitim imenima: Junpaku Den, Hayashizaki Ryu, Shin Muso Hayashizaki Ryu, Shigenobu Ryu i dr.

Poznato je i da je išao na putovanje kroz Japanu Musha-Shugyo načinu/stilu (iskušenički način – ratničko hodočašće. Lutajući zemljom Samuraj vežba i dokazuje svoju veštinu bez zaštite svoje porodice ili škole kojoj pripada). Tada, u vreme “hodočašća”, Hayashizaki Jinsuke Shigenobu privukao je mnoge mlade učenike svom sistemu mačevanja.Tačna tehnika koju je podučavao ostaće

nejasna i neotkrivena kao i njegov život, ali je zato manje više prihvaćeno da je tehnika bila relativno jednostavna, praktična i izrazito borbena, u svojoj osnovi.

Poznato je da je 1616. godine, u svojoj 73. godini, napravio svoje drugo putovanje po Japanu, tokom kojeg je nestao. Nakon njegovog pionirskog uticaja, pojavile su se mnoge različite škole Iai-a.

Posle njegove smrti, tradiciju Shinmuso Hayashizaki Ryu prenosio je Tamiya Taira-no-Hyoe Narimasa koji je, koliko je poznato, bio učitelj Tokugawa Ieyasu-u, Hidetada-i i Iemitsu-u. Ova činjenica je skoro sigurno doprinela popularnosti ovog stila.

Tamiya Narimasa-u je nasledio Nagano Murakusai Kinro kao 3. Soke; — Momo Gumbei, 4. Soke – Arikawa Shozaemon Munetsugu 5. Soke; — Manno Danuemon Nobusada 6. Soke. (Soke – glavni učitelj stila borilačkih veština jedne škole)

Sedmi Soke je bio Hasegawa Chikara no Suke Eishin. On je proučavao Hayashizaki Ryu pod rukovodstvom Nobusade, u Edo-u, tokom Kyoho perioda (1716-1735), stekao je reputaciju izuzetno veštog mačevaoca. Smatra se da je transformisao mnoge tehnike, i da je on taj, koji je osmislio stil, gde se tehnike izvode sa oštricom mača okrenutom na gore dok je u Obi-ju (pojas koji se obmotava oko tela da pridržava mač). Vrativši se,preneo je stil u Tosa provinciju i nazvao ga Muso Jikiden Eishin Ryu. Stil je ostao očuvan sve do danas.

Deveti Soke Hayashi Rokudayu Morimasa bio je vazal kod upravitelja provincije Yamanouchi Toyomasa (4. Hanshu), kada se preselio u Edo, počeo je da izučava Eishin Ryu Iai kod osmog Soke-a Arai Seitatsu. Takođe je izučavao Shinkage Ryu Iai pod rukovodstvom Omori Rokuro Saemon Masamitsu-a. On je uzdigao Iaido metod, jer je počeo da vežba i iz sedećeg (seiza) stava (Zashiki).

To svoje učenje je preneo Soke-u Hayashi Morimasa-u koji će kasnije iskoristiti to znanje i uvrstiti ga u Muso Jikiden Eishin Ryu stil. To je ono što mi danas poznajemo kao Shoden Omori Ryu set kata.

Posle 11-og Soke-a, dolazi do podele u učenju i formiraju se dva ogranka: Shimomura ogranak (Shimomura-ha) i Tanimura ogranak (Tanimura-ha).

16-ti Soke Shimomura-ha ogranka bio je Nakayama Hakudo Sensei (1873-1958). On je izučavao Muso Jikiden Eishin Ryu u provinciji Tosa, pod rukovodstvom Hosokawa Yoshimasa, 15-og Soke-a Shimomura-ha ogranka, zajedno sa Morimoto Tokumi-jem, 17-im Soke-om Tanimura-ha ogranka.

1933. godine usvojio je naziv Muso Shinden Ryu Batto-Jutsu za svoja učenja, koja su konstantno rasla po popularnosti. Zahvaljujući njegovom izuzetnom naporu i predanosti njegovih učenika.

Nakayama Hakudo Sensei