Seitei Iaido

Zen Nippon Kendo Renmei Iaido je forma koja se podučava u ZNKR/All Japan Kendo Federation i FIK (International Kendo Federation). Seitei Iaido ima 12 kata, koje čine zajedničku osnovu za polaganje i takmičenje.

Naziv Zen Nippon Kendo Renmei Iaido je skraćen u Zen Ken Ren Iaido, a poznat je još i kao Seitei Iai. Pojavio se 1969 godine i proširen je 1980. i 2001. godine. Stvoren je kada su glavni učitelji u saradnji sa Z.N.K.R. tražili način da razviju/rašire Iaido na uobičajeni način, kao i da suoče Kendoke sa korenima njihovog sporta/veštine.

Seitei jednostavno znači “Standard” a u Japanu najčešće je korišćen naziv Zen Ken Ren Iaido.

Odbor ZNKR (tada je formirano 7 kata/formi) – 1969. godine

Danzaki Tomoaki,      9. Dan Hanshi,   Muso Shinden Ryu

Yamatsuta Jukichi,     9. Dan Hanshi,   Muso Shinden Ryu

Yamamoto Harusuke, 9. Dan Hanshi,   Muso Jikiden Eishin Ryu

Masaoka Kazumi,       9. Dan Hanshi,   Muso Jikiden Eishin Ryu

Muto Shuzo,               9. Dan Hanshi,    Hasegawa Eishin Ryu

Kamimoto Eichi,        9. Dan Hanshi,    Hasegawa Eishin Ryu

Yoshizawa Ikki,         9. Dan Hanshi,    Hoki Ryu

Tsumaki Seirin,          8. Dan Kyoshi,   Tamiya Ryu

Suetsugo Tomezo,      8. Dan Kyoshi,    Muso Shinden Ryu

Nukada Hisashi,         8. Dan Kyoshi,    Muso Shinden Ryu

Ohmura Tadaji,          8. Dan Kyoshi,    Muso Shinden Ryu

Sawayama Shuzo,      8. Dan Kyoshi,    Hoki Ryu

Odbor ZNKR (dodate 3 kate) – 1980. godine

Danzaki Tomoaki,       9. Dan Hanshi,     Muso Shinden Ryu

Kamimoto Eichi,         9. Dan Hanshi,     Muso Shinden Ryu

Hashimoto Masatake, 9. Dan Hanshi,      Muso Jikiden Eishin Ryu

Wada Hachiro,            8. Dan Hanshi,      Muso Shinden Ryu

Mitani Yoshisato,       8. Dan Hanshi,      Muso Jikiden Eishin Ryu

Sawayama Shuzo,       8. Dan Kyoshi,     Hoki Ryu

 

Odbor ZNKR (dodate 2 kate) – 2001. godina

Bez podataka.

Seitei Iaido je komponovan od 4 sedeće kate i 8 stojećih kata, ističući najreprezentativnije i najefikasnije mačevalačke tehnike iz različitih tradicionalnih škola. Uključuje horizontalne, vertikalne, dijagonalne i uzastopne zaseke, kao i udarce i ubode.

Iaido započinje i završava se  pozdravnim ritualima (reiho). To je izraz poštovanja prema prošlosti (božanstvu ili glavnim Učiteljima), sadašnjosti (trenutnom učitelju i maču) i budućnosti (studentima/učenicima) Iaido discipline.

Odvojeno od sistema procenjivanja veštine u okviru različitih škola, uveden je dobro poznat sistem ocenjivanja kao što je u ostalim Budo disciplinama. Započinje se sa 7. Kyu-om i napreduje se do 10. Dan zvanja (sada maksimalno do 8. Dan zvanja) koji služe za procenu nivoa znanja i iskustva.

U Kendo savezu Srbije, kandidat mora položiti ispit za 1. Kyu da bi stekao mogućnost za  izlazak na polaganje za 1. Dan. Ispit ili polaganje se sastoji od teoretskog i praktičnog dela. ZNKR sistem takođe je otvorio mogućnost za takmičenja koja se danas sve više održavaju u svetu. Dva takmičara istog nivoa zvanja uporedo prikazuju/izvode po slobodnom ili unapred određenom izboru kate koje se odvijaju u prostoru pred sudijama. Ocenjivanje je u skladu sa tehničkom perfekcijom njihovog izvođenja (pokazatelj “dubine” njihovog treninga), kao i na polju sposobnosti da izazovu osećaj stvarnog dešavanja unutar kate.

Moramo da naglasimo da ZNKR Iai nije statična disciplina. Svake godine, majstori najviših zvanja ispituju kate/forme i povremeno primenjuju male izmene. To dozvoljava ZNKR Iaido-u da bude “živa” disciplina, kao i da osigura standard koji je uspostavljen i da njegova originalna svrha nije izgubljena.

 

Zen Ken Ren Iai kate

 1. Mae 前 (MJER-MSR) – Napred. Započinje iz sedećeg položaja, preduhitriti frontalni napad protivnika.
 2. Ushiro 後ろ (MJER-MSR) – Pozadi. Započinje iz sedećeg položaja, preduhitriti napad koji dolazi sa leđa.
 3. Ukenagashi 受け流し (MJER-MSR) – Prihvatiti, odbiti udarac i zaseći. Započinje iz sedećeg položaja, parirati napadu sa leve strane.
 4. Tsuka-ate 柄当て (Hoki-ryu) – Razarajući udarac vrhom drške mača. Započinje iz sedećeg položaja (tatehiza),preduhitriti dvojicu napadača, sa prednje i zadnje strane.
 5. Kesa-giri 袈裟切り (Hoki-ryu) – Dijagonalni zasek. Započinje iz stojećeg položaja. Preduhitriti neprijatelja koji nam prilazi.
 6. Morote-tsuki 諸手突き (MJER-MSR) – Dvoručni ubod mačem. Započinje iz stojećeg položaja. Preduhitriti tri napadača, dvojica ispred i jedan iza leđa.
 7. Sampo-giri 三方切り  - Seći u tri različita pravca. Započinje iz stojećeg položaja. Preduhitriti tri napadača, svaki od njih je na različitim stranama, levo, desno i ispred.
 8. Ganmen-ate 顔面当て (MJER-MSR) – Udarac u lice. Započinje iz stojećeg položaja. Preduhitriti dvojicu napadača koji  prilaze sa prednje i zadnje strane.
 9. Soete-tsuki 添え手突き (Hoki-ryu) – Ubod mačem sa dve ruke. Započinje iz stojećeg položaja., preduhitriti iznenadni napad sa leve strane.
 10. Shiho-giri 四方切り (Hoki-ryu) – Seći u četiri različita pravca. Započinje iz stojećeg položaja, preduhitriti četiri napadača koji prilaze sa različitih strana.
 11. Soo-giri 総切り (MJER-MSR) – Potpuni zaseci. Pet različitih punih/velikih zaseka. Započinje iz stojećeg položaja.
 12. Nuki-uchi 抜き打ち (Mugai-ryu) – Iznenadno potezanje mača. Izbeći, i zatim odgovoriti na napad spreda. Započinje iz stojećeg stava.

(MJER) – Muso Jikiden Eishin Ryu
(MSR) – Muso Shinden Ryu