Takmičenje

(Taikai)

Relativno skoro, Iaido takmičenja su počela da se održavaju u Evropi. U Iaido takmičenju dva takmičara izvode nekoliko kata jedan pored dugog. Sudije porede izvođenja i proglašavaju pobednika. Očigledno da je privlačnost takmičenja prilično ograničena. Ono što se izvodi na takmičenjima nije kvalitativno drugačije od onoga što se izvodi u klubu: nema osećaja interakcije sa protivnikom.