Lokacija

OŠ Vuk Karadžić,
Takovska 41,
Stari grad
11000 Beograd

utorak 20-21:30h
četvrtak 20-21:30h
nedelja 10-11:30h

Skola