Misija i vizija

Misija Moniri Iaido kluba je da razvije motoričke, funkcionalne i psihološke sposobnosti čoveka, kao i da usavršava Iaido veštinu u tehničkom i taktičkom pogledu kod svojih članova. Kroz sistem Iaido treninga i budo edukacije, razvija se samodisciplina, koncentracija, odgovornost, samopouzdanje tj. ostvaruje se harmonija duha i tela svakog člana kluba.

Vizija Moniri Iaido kluba je da kroz sistematsko učenje Iaido veštine, moralnih i etičkih kodeksa, pozitivno utičemo na razvoj celokupne ličnosti čoveka i stvaranje vrhunskih rezultata.