Program rada i cilj

U okviru opšteg plana rada kluba na sprovođenju obuke članova kluba u Iaido veštini su sledeći važni ciljevi:

  1. Realizacija opštih ciljeva i zadataka u treniranju Iaido-a (širenje i popularizacija Iaido-a, posebno među školskom decom i omladinom);
  2. Podizanje kvaliteta kognitivnih, emocionalnih i motoričkih sposobnosti svih polaznika na viši nivo;
  3. Ostvarivanje što kvalitetnijih sportskih rezultata koji bi bili u funkciji formiranja pozitivnih motiva i navika mlade osobe;
  4. Podizanje nivoa kvaliteta, načina i oblika socijalizacije mladih;
  5. Uključivanje u članstvo što većeg broja omladine, što je osnova za funkcionisanje kluba i popularizaciju Iaido-a na ovim prostorima u budućnosti;
  6. Osiguravanje finansijskih i materijalnih uslova za kvalitetno funkcionisanje kluba odnosno, za kvalitet i uspešan rad u obuci mladih.