Treninzi

PRAVILA PONAŠANJA

 • Ne kasnite na trening

 • Ne dozvolite da trening kasni sa početkom

 • Skinite obuću pre ulaska u salu

 • Mač treba odvezati i držati u desnoj ruci

 • Ne blokirajte ulaz u salu/dođo

 • Pri ulasku u salu zastanite i uraditi poklon ka Shinzen-u

 • Izbegavajte potezanje i upiranje mača ka Shinzen-u

 • Pre vežbanja, uverite se da je vaš mač u ispravnom stanju.

 • Proverite Mekugi.

 • Odlaganje mača je na Shimoza strani (suprotna strana prostorije u odnosu na Shinzen) sa oštricom okrenutom ka zidu.

 • Nikada ne dodirujte mač bez dozvole vlasnika.

 • Ne bacajte i ne prelazite preko bilo kog mača.

 • Pod mora biti izbrisan i gladak.

 • Ostavite salu/dođo urednu za one koji dolaze posle vas.

 • Jelo, piće i pušenje nije dozvoljeno u sali/dođou.

 • Tokom vežbanja nemojte voditi privatne razgovore osim ako se ne tiču Iaido tema.

 • Prijavite učitelju povredu ili problem koji imate ili ukoliko morate ranije da napustite trening.

 • Ne napuštajte trening bez dozvole.

 • Ne razgovarajte kada učitelj govori.

 • Zahvalite se učitelju.

 • Pokažite poštovanje prema drugim Iaidokama (studentima).

 • Ne potežite mač u pravcu drugih Iaidoka.

 • Ne radite ništa što može da odvrati ili povredi druge Iaidoke ili posmatrače tokom treninga.

Iaido embu 2

Reishiki – izražavanje poštovanja

U Iaido Dođo-u vežba se sa drvenim mačem (Bokken-om), sa replikom mača (Iaito-om) ili sa pravim naoštrenim mačem (Shinken-om). Vežba se u prostoriji/sali u kojoj se nalaze i drugi studenti. Prateći pravila ponašanja obezbeđuje se da se niko ne povredi. Takođe, sledeći pravila ponašanja poboljšava se trening i na ostalim nivoima. Učitelj može lakše i brže da odredi nivo znanja ukoliko se studenti poređaju u liniji po zvanjima. Ceremonijalni naklon služi za koncentrisanje i fokusiranje na jednu ideju. Tokom naklona, student pokazuje poštovanje za ostale Iaidoke. Održavanjem koncentracije u tišini dozvoljava se studentima da fokusiraju svoju pažnju tokom vežbanja na učenje govora tela.

Uvek imajte na umu, Reishiki dolazi iz srca i bez iskrenog poštovanja to će biti samo prazan gest.