Japanski zmajevi

Orijentalni  zmajevi se u mnogo čemu razlikuju od svojih zapadnih rođaka. Najvažnije razlike su njihova sposobnost da lete iako ne poseduju krila, da uzimaju različite oblike (uključujući ljudski) i to što im je priroda većinski dobronamerna pa često ostvaruju prijateljske odnose sa ljudima. Zaista, ljudi su ih često poštovali kao božanstva, a mnoge znamenite porodice čak tvrde da njihovi rodonačelnici potiču od zmajeva. Najpoznatiji orijentalni zmajevi su kineski i japanski. Svakako, prvo treba razumeti kineske zmajeve jer japanski  od njih vode svoje poreklo.

Morfologija kineskih zmajeva je veoma kompleksna kombinacija osobina devet raličitih vrsta životinja.  Poseduju glavu kamile, oči demona, uši krave, rogove jelena, vrat zmije i trbuh od školjki. Imaju tigrove šape i kandže orla, a telo im pokriva 117 krljušti šarana. 81 od ovih krljušti je ispunjeno suštinom dobra (jang), a 36 suštinom zla (jin), jer kineski zmajevi iako prevashodno dobri, mogu imati i loš uticaj. Svoju moć crpe iz krupnog, svetlećeg bisera  koga skrivaju ispod krljušti brade ili vrata. Na glavi imaju či’ih-muh – žlezdu koja im omogućava da lete.

Potrebno je čak 3000 godina kako bi kineski zmaj potpuno sazreo i za to vreme prolazi kroz seriju metamorfoza.  Nakon hiljadu godina inkubacije, zmaj se izleže iz jajeta u obliku vodene zmije.  Kineski zmajevi su uvek tesno povezani sa vodom, naročito kišom. Potrebno je 500 godina da razvije glavu šarana i sada se naziva kiao. Nakon još hiljadu godina dobija šaranove krljušti, izdužen rep, četiri noge sa kandžama  i lice sa bradom. Sada je postao pravi zmaj i naziva se lung što u bukvalnom prevodu znači gluv. Naime, iako ima uši, zmaj na ovom stupnju ne može da čuje. Tokom sledećih 500 godina zmaju raste par rogova kroz koje će moći da čuje.  Ovo je najpoznatija forma kineskog zmaja i naziva se kioh-lung. Ovo nije kraj razvoja zmaja. Potreban je još jedan milenijum kako bi zmaj potpuno sazreo i razvio najređu od svih karakteristika – par razgranatih krila.  Takav zmaj je veličanstven, ispunjen snagom i mudrošću i naziva se jing-lung.

Zmajevi Japana se razlikuju od kineskih po obliku svog tela koje je više zmijoliko i po broju kandži. Japanski imaju tri kandže na šapama, a kineski najčešće pet. Najpoznatiji tip japanskog zmaja je tatsu koji vodi poreklo od starih kineski zmajeva sa tri kandže. Tatsu je bliže vezan za more nego za kišu. Japan je manje podložan sušama od Kine pa nema potrebe moliti se božanstvima kiše, ali zato mnogo više zavisi od ćudi mora.

Japaski folklor opisuje brojne, važne zmajeve. Vatatsumi 海神 je vladar mora i okeana, zmajsko božanstvo.  Živi u palati na dnu mora gde čuva magične bisere plime. On je zmaj, ali može da zauzme ljudski oblik. Njegova kćerka je Tojotama-hime 豊玉姫 i ona je po predanju predak prvog japanskog cara. Na ovaj način se potvrđuje da carska porodica vodi poreklo od božanskih zmajeva.

Najvažniji zmajski kraljevi su:

  • Sui Riu – zmaj kiša. Crvena kiša pada kada on pati.
  • Han Riu je prugast sa devet boja i dugačak 12 metara. On se nikad ne može uspeti na nebo.
  •  Ka Riu je mali zmaj, dugačak samo dva metra. Telo mu je jarko crveno. Neki izvor čak tvrde da je sačinjen od čistog plamena.
  • Ri Riu može da vidi na daljinu od sto milja.

U japanskoj mitologiji mogu se sresti i zli zmajevi. Tako se Suzano, bog vetra i mora i brat boginje sunca Amaterasu , sukobio sa osmoglavim zmajem iz Koši-a koji je otimao i proždirao mlade devojke.  Suzano je zmaja pobedio lukavstvom, a ne snagom. Devojku je pretvorio u češalj i bezbedno sakrio u svoju kosu, a za zmaja je pripremio osam kazana jakog sake-a.  Zmaj je halapljivo popio sake i tako omamljenog ga je Suzano lako savladao. U repu zmaja je pronašao Kusanagi-no-Tsurugi, legendarni mač koji je kasnije postao jedan od carskih regalija Japana.

Sušta suprotnost zmaju iz Košija je hai-rijo – zmaj ptica, japanski ekvivalent kineskog jing-lung-a.  Hai-rijo ima telo i rep ptice, pernata krila, ali kandže i glavu zmaja. Postoji nekoliko prikaza ovog egzotičnog zmaja u hramovima u Kjotou.

Iako su uživali gotovo božanski status, japanski zmajevi su imali i neprijatelje.  Najneptijatniji su bile kitsune – duhovi lisice. Kitsune su prevaranti koji uživaju u obmanama i opasnim šalama na račun ljudi.  Sa sobom nose nečiste predmete kako bi osigurali da zmajevi ne uzvrate na njihova lukavstva. Često uzimaju oblik ljudi ali se mlade individue mogu prepoznati po odrazu lisice u vodi. Nakon hiljadu godina života na zemlji krzno im postaje belo ili zlatno i izrasta im devet veličanstvenih repova. Tada se uzdižu na nebo gde sada postoje kao bezgrešna bića koja pomažu u zemljoradnji.

Narodna predanja se polako gube u ultra modernom, naučno nastrojenom 21 veku. Ipak, popularnost zmajeva nikada nije bila veća.  Oni su čest motiv u umetnost i arhitekturi Japana, u književnosti i popularnoj kulturu. Sreću se u stripovima (manga), animiranim filmovima (anime) i video igrama. Na primer, jedan od glavnih likova hit anime iz 2001 godine, Spirited Away, je Haku-rečni beli zmaj. Zaista, budućnost japanskih zmajeva izgleda svetlo.