Katsu-Jin-Ken

U ovom tekstu se razmatra naziv Katsu-Jin-Ken — 活人剣, njegovo značenje, poreklo i evolucija karaktera koji sačinjavaju reč. U Japanskom jeziku postoje dva izraza: Satsujinken — 殺人剣 — mač koji ubija ili uzima život i Katsujinken — 活人剣 — mač koji daje život. Oba izraza sadrže isti znak za mač i za osobu, znak pokazuje kako je usmerena akcija mača. Jedina razlika je u tome u koju svrhu je mač upotrebljen; u jednom slučaju služi za oduzimanje života, a drugom daje ili spasava ljudski život. Karakter Katsu— 活 — se sastoji iz dva elementa; element sa leve strane označava vodu, a element sa desne strane, preuzet iz njegovog fonetskog značenja, za koji se prvobitno mislilo da je zvuk vode i on ukazuje na “životnu aktivnost” ili “život”.

Katsu Jin Ken 1

Karakter koji predstavlja vodu je prvobitno bio ispisivan tako da predstavlja reku koja teče, ali je vremenom raznim stilizovanjima prešao u karakter 川. Kada se element vode koristi kao deo nekog drugog karaktera te tri vertikalne linije se rotiraju u stranu i postaju dve tačke usmerene dijagonalno naviše i jedna naniže. Element sa desne strane 舌, je prvobitno bio sastavljen od simbola za nož i usta (koji predstavlja simbol za jezik). Dakle, voda i jezik čine karakter za Katsu što znači  živahno, živo ili aktivno. Karakter Jin 人, koji označava “osobu”, je nastao iz drevnog piktograma koji predstavlja osobu koja stoji  malo nagnuta unapred i predstavljena je pogledom sa strane.

Katsu Jin Ken 2

Karakter Ken — 剣— se satoji od starog elementa 僉 koji predstavlja dve kutije ili paket zaliha ili namirnica 口 i dve osobe 人 ispod krova, predstavlja skup puno stvari i osoba na jednom mestu. Simbol sa desne strane je varijacija na simbol 刀 ili mač. Značenje elementa stare forme sa desne strane još uvek nije jasan. Moguće je da  je nosio značenje sa svog izvornog Kineskog, ili je predstavljao klan i njegovo bogatstvo koje bi bilo branjeno mačem. Bez obzira na razlog on je kombinovan sa varijacijom simbola mača 刀, koji daje značenje karakteru.

Katsu Jin Ken 3

 Kada se čitaju zajedno, ova tri karaktera dobijaju značenje “mač koji daje život”; Katsu—活—život, Jin—人— osoba, i Ken—剣—mač. Sam mač predstavlja snagu ratnika i spregnut je sa konceptom  dužnosti i vernosti nadređenima. Mač, za samuraja, je bio oruđe kojim je služio i koncept Katsujinken-a ili mača koji daje život, je utkan u tu filozofiju.